جهت شرکت در مزایده لازم است ابتدا در سایت عضو شوید. این کار بصورت رایگان انجام میپذیرد. سپس به صفحه مزایده کالای مورد نظر رفته و طبق دستورالعمل زیر پیشنهاد خود را ثبت نمایید.

هر کالایی در گیل سل که بصورت مزایده بفروش می رسد، دارای یک قیمت پایه و قیمت شروع مزایده و همچنین در صورت تعیین فروشنده، دارای قیمت خرید فوری نیز می باشد.

تمامی مزایدات غالبا با یک گام مشخص برای پیشنهادات شروع به کار میکند. بعنوان مثال هر گام ممکن است ۱۰۰۰ تومان یا بیشتر باشد. این بدین معنیست که زیر ۱۰۰۰ تومان یا ۱۵۰۰ تومان و هر مبلغ غیر رند دیگری را نمیتوانید ثبت نمایید.

این راهنما در حال تکمیل شدن است…

دسته بندی محصولات